หลุดมาแฟนสาวไม่อยากให้ถ่ายเพราะรู้ว่าจะหลุดหลังเลิกกัน